Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης - εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα», σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 19:00 (7:00 μ.μ.) στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ» του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Κορωναίου 9 στο Ηράκλειο).

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.