Το νέο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εργασίας, αποτελεί μία συντονισμένη δέσμη ενεργειών με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης Νέων σε επιχειρήσεις, με τη μορφή πρακτικής άσκησης. Οι δικαιούχοι άνεργοι, εφόσον συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτικούς Φορείς, προωθούνται σε επιχειρήσεις, με την εξασφάλιση:

• 5μηνης (500 ώρες) επιδοτούμενης απασχόλησης, με τη μορφή πρακτικής άσκησης

• 2.700 ευρώ για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων /ΤΕΙ & 2.400 ευρώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Ιατροφαρμακευτικής και επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψη αυτών, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

• Επιδότησης όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους, εφόσον κάποιος/οι από τους ανέργους προσληφθούν από την επιχείρηση μετά τη λήξη της 5μηνης επιδοτούμενης απασχόλησης.

Στα πλαίσια της δράσης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΡΗΤΗ, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάρτισης και mentoring σε ανέργους νέους ως 29 ετών απόφοιτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να διοχετεύσει ανθρώπινο δυναμικό σε μικρές και μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ανάμεσα σε:

• Απόφοιτους Πανεπιστημίων /ΤΕΙ έως 29 ετών και

• Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις με το Κ.Ε.Κ. ΚΡΗΤΗ, Εφέδρων Πολεμιστών 103, Χανιά 73100, τηλ.:28210 96140, φαξ:28210 97504, e-mail: [email protected]