Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό Αλβανών μεταναστών και από εκεί προέρχονται οι κύριες αποστολές εμβασμάτων προς την Αλβανία.

Ωστόσο το σχέδιο «Open Data» έχει ερευνήσει τα στοιχεία των εμβασμάτων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και τονίζει και την άλλη πλευρά των αποστολών, αυτά που στέλνονται από την Αλβανία σε άλλες χώρες.

Πρόκειται για αλλοδαπούς που εργάζονται στην Αλβανία, των οποίων το εισόδημα στέλνεται στις οικογένειές τους ή κατατίθεται σε τράπεζες της χώρας προέλευσής τους, όπως διαβάζουμε στο Βαλκανικό Περισκόπιο.

«Έτσι, το 2011, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ αποστάλθηκαν από την Αλβανία προς χώρες από τις οποίες κατάγονται οι ξένοι που εργάζονται στη χώρα μας», τονίζει το αλβανικό δημοσίευμα.

Από το ποσό αυτό, περίπου το 87% ή 43,8 εκατ. εστάλησαν από Έλληνες πολίτες που εργάζονται στην Αλβανία ως μετανάστες. Η παρουσία τους έχει σχέση με την κατασκευή ορισμένων τμημάτων του οδικού δικτύου στα νότια της χώρας, αλλά και του μεγάλου αριθμού των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Οι μεγαλύτερες εισροές συναλλάγματος στην Αλβανία προέρχονται από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις υψηλότερες τιμές των εισερχομένων εμβασμάτων. Έχουν αποσταλεί από τους μετανάστες μας, της χώρας αυτής, 310.243.000 ευρώ και αντιπροσωπεύει το 47 τοις εκατό του συνόλου των εμβασμάτων.
Δεύτερη είναι η Ιταλία σε υψηλότερη τιμή των εμβασμάτων προς την Αλβανία με 248.710.000 ευρώ, σημειώνει το δημοσίευμα της εφημερίδας Shqip.

(Πηγή: Βαλκανικό Περισκόπιο)