Τις νέες εγγυημένες τιμές για τους νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, μετά τη σχετική απόφαση που υπεγράφη από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκη Παπαγεωργίου, και Κοινή Απόφαση που υπεγράφη με τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, με την οποία μειώνονται οι τιμές και για τα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Οι νέες ταρίφες θα ισχύουν από τον Ιούνιο του 2013 και είναι σημαντικά μειωμένες από εκείνες που ίσχυαν την περίοδο αυτή με βάση την προηγούμενη απόφαση καθορισμού τους, τον Αύγουστο του 2012. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις ταρίφες που θα ίσχυαν από τον Αύγουστο του 2013 με το παλιό σύστημα (ως γνωστόν οι τιμές αλλάζουν κάθε έξι μήνες) τώρα επέρχεται μείωση κατά 41% για τα επαγγελματικά φ/β κάτω των 100 Κιλοβάτ, μείωση 42% για τα πάνω από 100 Κιλοβάτ και μείωση 45% για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Οι νέες ταρίφες είναι χαμηλότερες και από εκείνες που πρότεινε η προ ολίγων εβδομάδων γνωμοδότηση της ΡΑΕ καθώς για τα κάτω των 100 Κιλοβάτ η τωρινή απόφαση ορίζει 12 λεπτά την Κιλοβατώρα, ενώ η ΡΑΕ πρότεινε 14 - 15 λεπτά. Για τα πάνω από 100 Κιλοβάτ η τωρινή απόφαση ορίζει 9,5 λεπτά την Κιλοβατώρα ενώ η ΡΑΕ πρότεινε 10 - 11 λεπτά.

Για φωτοβολταϊκά στις στέγες η τωρινή τιμή πέφτει στα 12,5 λεπτά όταν η ΡΑΕ πρότεινε 17 λεπτά. (βλέπε στην αριστερή στήλη τα σχετικά συνοδευτικά αρχεία).

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του το ΥΠΕΚΑ, οι νέες τιμές καθορίστηκαν, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως της μείωσης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Ελήφθη επίσης υπόψη ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ -και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών σταθμών- στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και η  επιβάρυνση των καταναλωτών στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

Δείτε τους πίνακες με τις νέες εγγυημένες τιμές:

Πίνακας 1 - Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

«Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:

μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1.».

Οι νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και δεν επηρεάζουν τις ήδη ισχύουσες τιμές για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που με το νόμο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, παράταση που αφορά σε:

• Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kW από κατ΄επάγγελμα αγρότες των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις  19 Μαΐου 2013 και τώρα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

• Φωτοβολταϊκούς σταθμούς των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου 2013 και με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις τιμές της Υπουργικής Απόφασης της 9ης Αυγούστου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Πίνακας 2 - Φωτοβολταϊκά στις στέγες

Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: