Σε απόγνωση από τα χρέη είχε έλθει άνεργος οικοδόμος 42 ετών από τον Δήμο του Πλατανιά στα Χανιά, διευζευγμένος, πατέρας δύο ανηλίκων παιδιών ο οποίος πλέον βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία ύστερα από την υπαρ.227/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο εν λόγω δανειολήπτης, είναι χρεωμένος σε τρις Τράπεζες συνολικού ύψους 27.698,40 ευρώ, και τα τρία χρέη υπήρξαν από πίστωση σε καταναλωτικά δάνεια (ανέγγυα).

Ο 42χρονος όντας άνεργος στερείται οποιασδήποτε πηγής εισοδήματος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στο χρέος του.

Τα περιουσιακά του στοιχεία είναι: το 25% εξαδιαιρέτου ισόγειας κατοικίας το οποίο αιτεί ως μη ρευστοποίησιμο καθώς προβάλλεται ως πρώτη κατοικία ενώ διαθέτει ακόμα υπό την κατοχή του ένα Ι.Χ μικρής εμπορικής αξίας.

Το δικαστήριο αναγνωρίζοντας την δεινή οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, όρισε :

1)Μηδενικές καταβολές στην παρούσα φάση και συχρόνως όρισε ένα χρόνο μετά (η 7-03-2014) να επαναξεταστεί η υπόθεση

2)Εξαίρεση από την εκποίηση του 25% την κύρια κατοικία

3)Περίοδο χάριτος δύο χρόνια για πληρωμή δόσεων για την διάσωση της κατοικίας η οποία προσδιορίζεται σε 123,95 Ευρώ χ144 μηνιαίες δόσεις δηλ. σε 12 χρ'ονια ,ζητώντας να πληρωθεί σε ολόκληρο το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας δηλ. μέχρι του ποσού των 17.850 ευρώ

Η Ένωση σε σχετική ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίηση για την αποφαση ενω ευχαριστεί μέλη της Ένωσης που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και συμβουλές σε υπερχρεωμένους πολίτες.