Μελέτη για τις επιπτώσεις που θα έχει η Κύπρος από την υιοθέτηση του προγράμματος της τρόικας, συνέταξε η δεξαμενή σκέψης «Θουκυδίδης», την οποία και παρουσίασε σήμερα σε κλειστό συνέδριο που διοργανώνει στην Κύπρο.

Στην μελέτη παρουσιάζεται ένα εναλλακτικό σενάριο, εξόδου από το ευρώ και υιοθέτησης ενός νέου ή ήδη υφιστάμενου και ισχυρού νομίσματος, όπως είναι το δολάριο.

H έρευνα των μελών της δεξαμενής σκέψης "Θουκυδίδης" που απαρτίζεται από πολιτικούς, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, εξετάζει τα απαραίτητα μέτρα και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του εναλλακτικού πρόγραμματος. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου μιμείται τις επιτυχίες των άλλων οικονομιών που βρέθηκαν σε παρόμοιες καταστάσεις.

"Το πρόγραμμα της τρόικας θα προκαλέσει σωρευτική συρρίκνωση της οικονομίας κατά σχεδόν 50% σε τρία χρόνια, ενώ τα ποσοστά ανεργίας θα φθάσουν κοντά στο 40%. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιφέρει οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό χάος" αναφέρει η μελέτη.

Βέβαια, όπως τονίζει, προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιουδήποτε εναλλακτικού σχεδίου είναι η ανάγκη για την κυπριακή κυβέρνηση να ζητήσει τον επαναπατρισμό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που "μετακόμισαν" σε τραπεζικά ιδρύματα εκτός Κύπρου.

Απορρίπτοντας τη λύση της τρόικας, η χώρα θα πρέπει να βρει τρόπους να καλύψει τα κενά χρηματοδότησης. Το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ θα προκαλέσει δύο βασικά προβλήματα, λέει η ομάδα Θουκυδίδης. Πρώτον την παροχή επαρκούς ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δεύτερον την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η έκδοση νέου νομίσματος ή η υιοθέτηση άλλου, όπως του δολαρίου για παράδειγμα, που θα χρησιμοποιηθεί ως άγκυρα στο νέο νόμισμα, είναι δύο λύσεις που θα αποφέρουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα, σύμφωνα με την μελέτη.

Η χώρα θα προχωρήσει σε υποτίμηση του νομίσματος, η οποία θα δώσει ώθηση στις εξαγωγές αλλά θα περιορίσει τις εισαγωγές. Παράλληλα θα ενθαρρύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDIs) και άλλες ροές κεφαλαίων και θα μειώσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις -που εγκλωβίζουν την οικονομία σε στασιμότητα-, βελτιώνοντας έτσι τη ρευστότητα.

Σε περίπτωση υιοθέτησης του αμερικανικού δολαρίου, οι καταθέσεις θα μετατραπούν σε δολάρια με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παράλληλα, τα δάνεια, οι συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των μισθών), και οι τιμές θα μετατραπούν σε δολάρια σε αναλογία 1:1. Η προσέγγιση αυτή, η οποία συνεπάγεται υποτίμηση της τάξης του 30%, διατηρεί τα υφιστάμενα πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας, ενώ γεφυρώνει τη μετάβαση στα νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, στον τομέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων.

Αποκατάσταση της Λαϊκής Τράπεζας

Εάν η Κύπρος επιλέξει να απορρίψει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η τρόικα, η λειτουργία των τραπεζών θα πρέπει να επανέλθει στο καθεστώς πριν της 15 Μαρτίου. Αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση της Λαϊκής Τράπεζας (CPB), καθώς και την ανάκτηση των καταθέσεων τόσο της CPB όσο και της Τράπεζας Κύπρου.

Στη συνέχεια, όπως σημειώνει η μελέτη, η CPB θα πρέπει να διαιρεθεί σε "καλή" και "κακή τράπεζα". Η "καλή τράπεζα" θα πρέπει να ενισχυθεί με κυβερνητικά ομόλογα και assets και στη συνέχεια να χωριστεί σε εμπορική και ενεργειακή τράπεζα.

Σε περίπτωση υιοθέτησης του εναλλακτικού σεναρίου, για τους επόμενους 18-24 μήνες περίπου, θα πρέπει να βρεθούν 7,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Τιτλοποίηση

Ως πηγή χρηματοδότησης προτείνεται η ενεχυρίαση και η τιτλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (αποθέματα φυσικού αερίου, real estate κ.λπ.) ή / και ένα δάνειο έναντι αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

H κυβέρνηση είναι απαραίτητο να ξεκινήσει τις διεργασίες για την υιοθέτηση άλλου νομίσματος αλλά και για τον διακανονισμό των χρεών, καθώς και να θεσπίσει moratorium για την αποπληρωμή των τόκων, σε περίπτωση που η κάλυψη των κενών χρηματοδότησης αποδειχθεί ανεπιτυχής, καταλήγει η μελέτη.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη μελέτη για την έξοδο της Κύπρου απ’ την Ευρωζώνη έχει προετοιμάσει ήδη το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Κύπρο, ΑΚΕΛ.


newmoney.gr