Στη διαμόρφωση του νέου σχολείου και με στόχο να συμβάλλει στη θεσμική διαβούλευση του Υπουργείου για την δομή και τη μορφή του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, αναφέρεται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, διαβιβάζοντας υπόμνημα της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει ο Λ. Αυγενάκης, «ο σκοπός του Σχολείου είναι διττός, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων αλλά και συνολικής Παιδείας. Ο τίτλος του πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και το περιεχόμενό του και γι’ αυτό προτείνεται το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.)».

Επισημαίνεται ακόμη ότι: «το Τ.Ε.Λ. θα πρέπει να διαρθρώνεται σε τρεις κλάδους: τον «Κορμό», που θα αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου, με Α΄ τάξη «Προσανατολισμού», Β΄ τάξη «Τομείς» και Γ΄ τάξη «Ειδικότητες», τον «Ακαδημαϊκό κλάδο» που θα αποτελείται από τη Γ΄ τάξη στην οποία θα διδάσκονται τα μαθήματα της «Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» του σημερινού ΓΕ.Λ. και τον «Επαγγελματικό κλάδο» με Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη (Τομείς, Ειδικότητες και Εμβάθυνση – Εξειδίκευση αντίστοιχα)».

Τέλος, «ο νέος τύπος σχολείου επιτρέπει την άμεση μετατροπή όλων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε Τ.Ε.Λ. χωρίς κραδασμούς, με την εν δυνάμει λειτουργία όλων των υφιστάμενων Τομέων και Ειδικοτήτων (ενιαίο «ιδρυτικό» για ΟΛΑ τα Τ.Ε.Λ.) ενώ δίνει τη δυνατότητα πολυμορφικής ανάπτυξης του σχολείου και λειτουργίας όλων των κλάδων ταυτόχρονα», όπως υπογραμμίζει ο Λ. Αυγενάκης.