Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου έστειλε επιστολή στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση αναφορικά με την αδυναμία των επαγγελματοβιοτεχνών να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕΕ.

Η ΟΕΒΕΝΗ ζητά μεταξύ άλλων την διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί από τον ΟΑΕΕ από 1-1-2010 μέχρι και σήμερα και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους.

Η επιστολή αναλυτικά:

"Κύριε Υπουργέ,

Λόγω της οικονομικής κρίσης χιλιάδες συνάδελφοι μας αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους στον ΟΑΕΕ.

Η κατάσταση δε, επιδεινώνεται λόγω του τρόπου υπολογισμού των προσαυξήσεων.

Ζητούμε όπως εξετάσετε τα παρακάτω εξαντλώντας κάθε δυνατότητα προκειμένου να μπορέσουν οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, να μην συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες και βεβαίως να μην αποκλειστούν της συνταξιοδότησης.

Ζητούμε:

1. Την διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί από τον ΟΑΕΕ από 1-1-2010 μέχρι και σήμερα, ακριβώς επειδή οι συνάδελφοι δεν επέλεξαν αλλά αναγκάστηκαν να μην καταβάλουν εισφορές προκειμένου να επιβιώσουν

2. Να μην υπάρχουν στο εξής προσαυξήσεις και για όσο καιρό ακόμη διαρκέσει η παρούσα οικονομική κατάσταση ή έστω, και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2014

3. Την άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των προσαυξήσεων επειδή ο υπάρχων τρόπος υπολογισμού τους είναι απαράδεκτος, ειδικά υπό τις υπάρχουσες συνθήκες

4. Να υπάρξει μια νέα ρύθμιση, για τα πραγματικά ασφάλιστρα και μόνο, αποσυνδεμένη από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Είναι κοινή γνώση πια ότι οι συνάδελφοι αδυνατούν να καταβάλλουν και τις τρέχουσες εισφορές και τις δόσεις της ρύθμισης.

5. Οι συνάδελφοι μας οι οποίοι έχουν ήδη ή πρόκειται άμεσα να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν είτε με μείωση των χρόνων ασφάλισης αναλογικά με την οφειλή τους προς τον ΟΑΕΕ είτε η οφειλή τους να παρακρατείται μηνιαίως και τμηματικά από το ποσό της σύνταξής τους ."