Ιστορικό "κούρεμα" κατά 97% των τραπεζικών χρεών του πέτυχε ένα υπερχρεωμένο ζευγάρι ανέργων στο Ηράκλειο.

Το ζευγάρι, ηλικίας 35 και 32 ετων το οποίο έχει δυο ανήλικα παιδιά, διέμενε στην Αθήνα. Λόγω όμως της οικονομικής κρίσης, έχασαν τη δουλειά τους και αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Κρήτη.

Τα χρέη και των δυο ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ. Όμως, λόγω του γεγονότος ότι είχαν μείνει και οι δυο άνεργοι, τους ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ως μοναδικό τους εισόδημα αναφέρεται το ποσό των 225 € μηνιαίως, από ορισμένα μεροκάματα και η ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου μάρκας Renault 1400cc.

Για το λόγο αυτό απευθύνθηκαν στην ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης και ζήτησαν νομική συνδρομή.

Όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα, αναλύθηκαν και τεκμηριώθηκαν από την υπηρεσία υπερχρέωσης της ΕΝΚΗ Κρήτης, σε συνεργασία με την αρμόδια δικηγόρο της νομικής υπηρεσίας.

Ακολουθώντας τη νομική οδό, το Ειρηνοδικείο αποφάσισε σχεδόν την πλήρη διαγραφή του χρέους.

Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, διαπιστώνοντας την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων οι οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούντο κανονικά, την ανεργία των δανειοληπτών, την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους και τα όσα άλλα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στις αιτήσεις των οφειλετών, εξέδωσε τις παρακάτω δύο αποφάσεις ορόσημο για τα ελληνικά χρονικά υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης).

Για την μεν σύζυγο δανειολήπτρια, οφειλέτη δύο (2) τραπεζών, την απόφαση με αριθμό 29/2013.

• ρυθμίζονται τα χρέη της συζύγου, συνολικού ύψους 31.413,46€ ως ακολούθως:

• Μηνιαία καταβολή 20 € και στις δύο τράπεζες, επί τέσσερα (4) έτη! Ήτοι, 15,74 € στην πρώτη και 4,26 € στην δεύτερη τράπεζα.

• Συνολικές καταβολές για ολόκληρη την 4ετία ποσού 960 €, (20 € Χ 48 μήνες).

• Απαλλάσσει την δανειολήπτρια από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της, με διαγραφή χρέους των 30.453,46 €.

• Ποσοστό διαγραφής χρέους 97%. – (Σχεδόν πλήρης διαγραφή χρέους)

Για τον δε δανειολήπτη σύζυγο, οφειλέτη τεσσάρων (4) τραπεζών, την Απόφαση με αριθμό 30/2013.

• ρυθμίζονται τα χρέη του συζύγου, συνολικού ύψους 75.136,36 € ως ακολούθως:

• Μηνιαία καταβολή 60 € και στις τέσσερεις (4) τράπεζες, επί τέσσερα (4) έτη!

• Ήτοι, 9,57€ στην πρώτη, 25,58€ στην δεύτερη, 5,00€ στην τρίτη και 19,84€ στην τέταρτη τράπεζα.

• Σύνολο καταβολών για ολόκληρη την 4ετία, ποσού 2.880€, (60 € Χ 48 μήνες).

• Απαλλάσσει τον δανειολήπτη σύζυγο από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους των 72.256,38 €.

• Ποσοστό διαγραφής χρέους 96%. – (Σχεδόν πλήρης διαγραφή χρέους)