Η Ελλάδα θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2013 και το 2014, ωστόσο θα χρειαστεί επιπρόσθετα μέτρα για το 2015 και το 2016, είπε η Κομισιόν.

Τα συμπεράσματα της 11σέλιδης έκθεσης της Κομισιόν, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, αποτελούν μια ακόμα ένδειξη ότι η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά τη μείωση του ελλείμματος.

Υπό την νέα κυβέρνηση που ανέλαβε πέρυσι, η Αθήνα υιοθέτησε νέα μέτρα λιτότητας και ξεπέρασε τους στόχους για το 2012, αναφέρει η Κομισιόν σε έκθεσή της με ημερομηνία 7 Μαΐου.

Επιπλέον, η χώρα έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πετύχει τους στόχους για το 2013 και το 2014, είπε η Κομισιόν, προβλέποντας ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για εφέτος και πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2014.

«Έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την επίτευξη των στόχων το 2013 και το 2014» αναφέρεται στην έκθεση, στην οποία προστίθεται ότι η χώρα μας έχει μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά τα 2/3 από το 2009, σε επίπεδα κοντά στο 6% του ΑΕΠ το 2012.

Για την επίτευξη των στόχων του 2015-16, θα απαιτηθούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα 1,8% του ΑΕΠ το 2015 και 2,2% του ΑΕΠ το 2016 ή ύψους 8 δισ. ευρώ, περίπου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.

«Η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές θα παραμείνει δύσκολη για πολλά χρόνια μετά το 2014», επισημαίνεται ακόμα στην έκθεση, ενώ απαισιοδοξία εκφράζεται και για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, καθώς χαμηλώνει ο πήχυς για τα εφετινά έσοδα σε 2 από 2,6 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Το φθινόπωρο θα επαναξιολογηθεί από την Αθήνα και τους δανειστές της το μέγεθος του κενού για την περίοδο 2015-16 και θα συζητηθούν τα μέτρα που απαιτούνται για την κάλυψή του, αναφέρεται στην έκθεση.


in.gr