Στη Granada της Ισπανίας μεταβαίνει από 14-18/5/2013 ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων Κ. Χαρτζουλάκης, για να συμμετάσχει στη συνάντηση του προγράμματος Grundtvig ‘WATER and LIFE’ που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Στο έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς διαχείρισης νερού και δήμοι από την Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την ευαισθητοποίηση των χρηστών σε θέματα διαχείρισης του νερού, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των φορέων διαχείρισης και του κοινού και ενημερώνοντας για τις ορθές πρακτικές χρήσης (στην ύδρευση, την γεωργία και το περιβάλλον) ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος σχετικά με το νερό (ποιότητα, διαθεσιμότητα, χρήση).

Το Ινστιτούτο, που είναι υπεύθυνο την χρήση του νερού στη γεωργία, θα παρουσιάσει τις δράσεις για την εξοικονόμηση του νερού στη γεωργία.