Ποσό ύψος 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με το κόστος δανεισμού να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011.

«Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,02%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,750 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,75 φορές», αναφέρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,05% και ο συντελεστής κάλυψης στο 1,65.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.


naftemporiki.gr