Το έργο Freight4all, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007/2013, ανακοινώνει τη διοργάνωση του συνεδρίου ολοκλήρωσής του, στις 15 Μαΐου 2013. Το συνέδριο αποτελείται από τέσσερεις θεματικές ενότητες, που αφορούν:

-Βασικά θέματα πολιτικής στην περιοχή της Μεσογείου

-Εμπειρίες και πρακτικές Εταιρειών και Φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών και Logistics 

-Τα κύρια αποτελέσματα του έργου Freight4all 

-Εκπαιδευτικό σεμινάριο αναφορικά με την προσέγγιση του έργου Freight4all και τις δραστηριότητές του 

Η ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών με φιλικά περιβαλλοντικούς τρόπους σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και έγκαιρες παραδόσεις, αποτελούν πρόκληση και χώρο μελέτης και έρευνας. 

Η απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών βοηθάει στην επιτάχυνση των διαδικασιών ενώ παράλληλα υποστηρίζει διαφάνεια στην εκτέλεση των εργασιών και τη διαλειτουργικότητα. 

Η ενίσχυση της συνοχής και της συνέργειας στο χώρο των μεταφορών της Μεσογείου μπορούν να βελτιωθούν με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ηλεκτρονική, διαδικτυακή πλατφόρμα Freight4all ολοκληρώνει υπάρχουσες εφαρμογές e-logistics, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Η συμμετοχή εκπροσώπων από την Τεχνική Γραμματεία τους Προγράμματος MED, των εταίρων του έργου Freight4all από πέντε χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα - ως επικεφαλής εταίρος- Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία) και που εκπροσωπούν Φορείς Λήψης Αποφάσεων, Παρόχους Μεταφορικών Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων στα θέματα των εμπορευματικών μεταφορών και σύγχρονων τεχνολογιών, προς ενίσχυση της προσβασιμότητας και εδαφικής συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ και εγγραφείτε ηλεκτρονικά εδώ

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Χώρος Συνεδρίου: Ξενοδοχείο Capsis Astoria - Πλατεία Ελευθερίας 11- Ηράκλειο
Εγγραφές – Λήξη: 09:30 – 16:30

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Δρ. Κωνσταντίνος Στραταριδάκης
Τηλ: 2813 404 111