Η Ν.Ε. Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, τον Τομέα Περιφερειακής Οργάνωσης καθώς και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, θα πραγματοποιήσουν κύκλους διαλόγου για αναπτυξιακά και κοινωνικά θέματα που αφορούν το Νομό Ηρακλείου.
Η δράση αυτή θα διεξαχθεί σε τρία στάδια.

1ο στάδιο Επιμόρφωση στελεχών του κόμματος
( 22 & 28 Ιανουαρίου 2011)

Η επιμόρφωση στοχεύει στην ενημέρωση των στελεχών για αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές στα πλαίσια του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

2ο στάδιο Επεξεργασία εισηγήσεων για τα Αναπτυξιακά και
Κοινωνικά θέματα που αφορούν το Νομό.
(Φεβρουάριος 2011)

Η επεξεργασία των εισηγήσεων θα γίνει από τα αρμόδια Γραφεία της Ν.Ε. σε συνεργασία με στελέχη του Κινήματος από τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του τόπου.

3ο στάδιο Ημερίδα – Τραπέζια διαλόγου
( 1ο 10ημερο Μαρτίου 2011)

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις που επεξεργάστηκαν τα στελέχη του Κόμματος, θα ακουστούν οι θέσεις και οι προτάσεις των συμμετεχόντων για τα προβλήματα του Νομού Ηρακλείου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Η ημερίδα Θα αποτελείται από τρία μέρη:

• Ολομέλεια στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γραμματέας Ε.Σ.

• Τραπέζια διαλόγου στα οποία ομιλητές θα είναι Κυβερνητικά στελέχη. Τη συζήτηση θα συντονίζουν μέλη της Ν.Ε., υπεύθυνοι των αρμοδίων Γραφείων.

• Παρουσίαση συμπερασμάτων στην Ολομέλεια.