Στις 27 Μαϊου ξεκινάει η διαδικτυακή εφαρμογή για την εύκολη και άμεση ενημέρωση των δημοτολογίων που αφορούν ληξιαρχικά γεγονότα.

Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, το ηλεκτρονικό σύστημα θα απαλλάξει τους ληξίαρχους από το φόρτο επικοινωνίας με τα δημοτολόγια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει το έργο των δημοτολογίων εξασφαλίζοντας την έγκυρη ενημέρωσή τους.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα θα είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες στους δήμους της χώρας, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Το Σύστημα θα τροφοδοτείται, αρχικά, δύο φορές την εβδομάδα με νέα δεδομένα, τα οποία θα λαμβάνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων με το οποίο και διαλειτουργεί.

newpost.gr