Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Αστόρια το συνέδριο Πληροφορικής και Logistics με θέμα «Συνέργεια και Λύσεις Πληροφορικής στις Συνδυασμένες Μεταφορές και Logistics: Κινητήριες δυνάμεις για όλους τους εμπλεκόμενους στην περιοχή της Μεσογείου» που οργάνωσε με επιτυχία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Πρόκειται για το έργο Freight4all, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007/2013 με στόχο την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών με φιλικά περιβαλλοντικούς τρόπους σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και έγκαιρες παραδόσεις, την απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών που βοηθάει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει διαφάνεια στην εκτέλεση των εργασιών και τη διαλειτουργικότητα και τέλος, την ενίσχυση της συνοχής και της συνέργειας στο χώρο των μεταφορών της Μεσογείου οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ηλεκτρονική, διαδικτυακή πλατφόρμα Freight4all ολοκληρώνει υπάρχουσες εφαρμογές e-logistics, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο οποίος εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης, υπογράμμισε ότι «Πρόκειται για μια καινοτόμα προσπάθεια που συμβάλλει στην εξωστρέφεια της Κρήτης, την αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά των προϊόντων της αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους που είναι και το ζητούμενο σήμερα». Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης πρόσθεσε ακόμα, ότι, «η ιστορία του νησιού μας στον τομέα του εμπορίου και των μεταφορών είναι γνωστή από τα αρχαιότητα.

Ως τοπική αρχή έχουμε θέσει ψηλά στην ατζέντα μας την βελτίωση των υποδομών στον κρίσιμο τομέα των μεταφορών συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λύση των προβλημάτων που δημιουργούν τα νησιωτικά χαρακτηριστικά της.

Η Κρήτη όντας σταυροδρόμι τριών ηπείρων δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει στον διάλογο αυτό, και είναι στο χέρι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πως θα αξιοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα σε συνεργασία πάντα με τους εταίρους μας την Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία».

Στο συνέδριο χαιρετισμό απεύθυναν ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γιώργος Δεικτάκης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Αεράκης, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Η. Γιάννης Μπράς, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης, η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου , του Γραφείου Διασύνδεσης Προγράμματος MED, της Τεχνικής Γραμματείας Προγράμματος MED –έργο Freight4all κ.α.