Μέσω του site www.publicrevenue.gr το Υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να επιτρέψει στους πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο του κράτους στον τομέα των εσόδων.

Στον νέο κόμβο, θα δημοσιεύονται οι στόχοι και τα αντίστοιχα αποτελέσματα επίτευξής τους, εκ μέρους των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΓΓΔΕ.

Ειδικότερα, θα δημοσιεύονται τα εξής στοιχεία:

- Είσπραξη παλαιών οφειλών
- Ποσοστό Είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους
- Πλήθος τακτικών ελέγχων
- Ποσοστό Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους
- Πλήθος προσωρινών ελέγχων
- Ποσοστό Είσπραξης από προσωρινούς ελέγχους
- Πλήθος ελέγχων που ελήφθησαν μέτρα

zougla.gr