Ένα βιβλίο, χρήσιμο εργαλείο, για τις αλλαγές που συντελούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κυκλοφόρησε υπο τον τίτλο "Χρηματοοικονομική και Λογιστική Προσέγγιση του Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Το βιβλίο συνέγραψαν οι :

Γεώργιος Αρβανίτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης
ΧρυσοβαλάντηςΓαγάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
ΚωνσταντίνοςΖοπουνίδης, ΚαθηγητήςΠολυτεχνείουΚρήτης & Distinguished Research Professor, Audencia, SchoolofManagement, France

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς "η αλλαγή του δημόσιου λογιστικού συστήματος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα σε πολλές χώρες. Η αξία αυτής της αλλαγής εντοπίζεται στην ουσιαστική συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στη μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες για την κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών.

Χωρίς να αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό, η αλλαγή του δημόσιου λογιστικού συστήματος συνιστά ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα.

Τα υπό διερεύνηση ζητήματα του βιβλίου αυτού αφορούν: α) την ανάγκη κατανόησης και ενίσχυσης των λογιστικών αλλαγών προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τα διεθνή πρότυπα, β) τα μεγάλα και δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που καθιστούν επιτακτική τη συνεχή μέτρηση και αξιολόγηση της οικονομικής τους θέσης και γ) τη σημαντική έλλειψη αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών και ιδιαίτερα των Δήμων, που πρέπει να μετριέται και να αναλύεται.

Στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα, το λογιστικό σύστημα θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις, ώστε να προσαρμοσθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις για αποδοτική διαχείριση των τοπικών δημόσιων πόρων, διαρκή και αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και διαμόρφωση αξιόπιστων δεικτών αξιολόγησης και επιδόσεων.Η ανάπτυξη πρακτικών χρηματοοικονομικής διοίκησης στους ΟΤΑ, βασισμένης στους δείκτες επιδόσεων, αποτελεί ίσως την αναγκαία ορθολογικοποίηση για την υποστήριξη της πολύ σημαντικής αποστολής που τους έχει εμπιστευτεί η σύγχρονη δημοκρατία.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε άτομο το οποίο ασκεί ή διαμορφώνει τη διοίκηση των ΟΤΑ και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με όλες τις πτυχές των ΟΤΑ."