Έρευνα στην Βρετανία έδειξε ότι το 52% των παιδιών προτιμά να διαβάζει από κάποια ηλεκτρονική συσκευή όπως οι υπολογιστές, τα κινητά και τα e-readers ενώ μόνο το 32% προτιμά τα παραδοσιακά βιβλία.

Ταυτόχρονα οι μαθητές που προτιμούν την ανάγνωση στο χαρτί είναι δύο φορές πιθανότερο να έχουν επιδόσεις άνω του μέσου στην ικανότητα ανάγνωσης.

Η έρευνα έγινε σε δείγμα 35.000 παιδιών, ηλικίας 8 έως 16 ετών, από το Εθνικό Ίδρυμα Αλφαβητισμού το οποίο ανησυχεί και προειδοποιεί πως «η ανάγνωση στην οθόνη είναι δυνητικά επιζήμια για την ικανότητα ανάγνωσης».

Το διάβασμα του βιβλίου είναι απόλαυση...

Σημαντικό τέλος στοιχείο είναι ότι μόνο το 12% των μαθητών που προτιμούν να διαβάζουν στην οθόνη δηλώνει ότι απολαμβάνει πραγματικά το διάβασμα, συγκριτικά με το 51% στα παιδιά που προτιμούν τα βιβλία


iasy.gr