Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, ENISA, δημοσιεύει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στις εκδηλώσεις της πόλης του Ηρακλείου για τους εορτασμούς της ημέρας της Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθούν στην Ενετική Λότζια το Σάββατο (18 Μαΐου) μεταξύ 11 το πρωί και 14.30 το μεσημέρι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τις τοπικές αρχές του Ηρακλείου και από το τοπικό γραφείο του Europe Direct.

Ο ENISA διανύει πλέον το όγδοο έτος της παραμονής του στην Κρήτη, και για να σηματοδοτήσει τα πρόσφατα επιτεύγματα του ως ειδικός οργανισμός για τον ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιήσει διαγωνισμούς για την διασκέδαση των παιδιών με ειδικά έπαθλα με θέμα την Ευρώπη.

Ο καθοριστικός ρόλος του ENISA στην προστασία της ασφάλειας του κυβερνοχώρου της Ευρώπης , τονίστηκε τον Απρίλιο, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του να δοθεί στον Οργανισμό μια νέα επταετή θητεία, και επιβεβαίωσε ότι η έδρα του Οργανισμού παραμένει στο Ηράκλειο. Ο Οργανισμός έλαβε επίσης ένα εκτεταμένο σύνολο αρμοδιοτήτων, που περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας για την προστασία των βασικών συστημάτων της Ευρώπης όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου , η οποία δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο, προσδιορίζει επίσης βασικούς ρόλους για τον ENISA, με προτάσεις που περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού “διπλώματος οδήγησης” για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, ώστε να προωθηθούν οι βασικές δεξιότητες για την ασφάλεια των χρηστών στον κυβερνοχώρο. Αυτό, τονίζει ο οργανισμός, θα μπορούσε να φέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής στην Κρήτη. Οι ευκαιρίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ευκαιρίες εξειδικευμένης κατάρτισης , με δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων στα νέα γραφεία του Οργανισμού, όταν αυτά ολοκληρωθούν. ( Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων έχει καθυστερήσει 2 χρόνια - αφού η ολοκλήρωση τους είχε αρχικά σχεδιαστεί για το 2011, και τώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.)

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του ENISA, Graeme Cooper, σχολιάζει, “Έχει προγραμματιστεί για τον ENISA, η μεταφορά της έδρας του στο Ηράκλειο σε ένα νέο ειδικά διαμορφωμένο κτίριο . Αν και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, το κτίριο έχει χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με 7,7 εκατ. Ευρώ από το πρόγραμμα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής επιτροπής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), πρόγραμμα 7. Ο ENISA διερευνά τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βοηθήσει να γίνει μέγιστη χρήση αυτών των εγκαταστάσεων- για παράδειγμα στην πραγματοποίηση εκπαίδευσης εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με βάση τους εδώ στην Κρήτη.”

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα βασιστεί στην εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού και στις πρόσφατες επιτυχίες του που περιλαμβάνουν:

- Πραγματοποίηση της μεγαλύτερης άσκησης κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη - Cyber Europe 2012
- Υποστήριξη των ομάδων αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας (CERTs) σε όλα τα 27 κράτη μέλη της Ευρώπης.
- Καθιέρωση του πρώτου Ευρωπαϊκού συστήματος καταγραφής σοβαρών συμβάντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
- Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού γραφείου στην Αθήνα.