Το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης - εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 και ώρα 19:00 στο Επιμελητηρίο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17).

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.