Αποπληρώθηκαν από το Δημόσιο τα ελληνικά ομόλογα, ύψους 5,6 δισ. ευρώ, τα οποία κατείχε κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έληγαν σήμερα.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, για την αποπληρωμή χρησιμοποιήθηκαν τόσο η δόση των 4,2 δισ. ευρώ, όσο και ταμειακά διαθέσιμα του κράτους, τα οποία υπήρξαν λόγω της «χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού».