Την Τετάρτη 22 Μαΐου, 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, αίθουσα “Επίκουρος”, θα πραγματοποιηθεί “Συνάντηση εργασίας ερευνητών και συνεργαζόμενων επιχειρηματιών”, με θέμα τον Τουρισμό, στο πλαίσιο του έργου Ενθάρρυνση και Υποστήριξη Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη στη Βιομηχανία.

To συγκεκριμένο έργο, στο οποίο συμμετέχει το ΜΑΙΧ, επιδιώκει να συμβάλλει στην οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων της Περιφέρειας μέσω της συνεργασίας, της παραγωγής και διάδοσης γνώσης και καινοτομιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, με αμοιβαία οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρηματίες του νομού καθώς και σε συλλογικούς και πολιτειακούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα, όπως η διασύνδεση του πρωτογενή και του τριτογενή τομέα, οι προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού, ο θεματικός (εκκλησιαστικός, συνεδριακός, γαστρονομικός, θαλάσσιος, περιβαλλοντικός, κλπ) τουρισμός, το μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος, το προφίλ και η συμπεριφορά του επισκέπτη - καταναλωτή, οι εφαρμογές των ΑΠΕ στον τουρισμό, κλπ.

Μεταξύ των ομιλητών έχει προσκληθεί και θα συμμετέχει ο συγγραφέας και σύμβουλος σε ειδικά θέματα γαστρονομίας κ. Ηλίας Μαμαλάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στους μύθους και τις πραγματικότητες του γαστρονομικού τουρισμού.

Δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης εδώ