Τη δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, που θα αποτελέσει τον βασικό κορμό του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, θα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Λογιστική Τυποποίηση και Έλεγχο που θα κατατεθεί έως την Πέμπτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις θα δημιουργηθεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή στοιχείων στην οποία θα καταχωρούνται τα τραπεζικά δεδομένα προσώπων που ελέγχονται για παράνομες ενέργειες.

Μετά από αίτημα των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, και χωρίς να απαιτείται δικαστική συνδρομή, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες μέσω της πλατφόρμας να κοινοποιούν σε καθορισμένο διάστημα τα στοιχεία καταθετών, που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Αρχικά το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα τροφοδοτείται με στοιχεία καθημερινά μόνο για τους φορολογουμένους που ελέγχονται από τις φορολογικές αρχές ως εμπλεκόμενοι σε έκνομες ενέργειες. Εν συνεχεία το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα ενημερώνεται μια φορά το χρόνο για τα στοιχεία όλων των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων.

Το Μητρώο Τραπεζικών Καταθέσεων θα περιλαμβάνει:

τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού
την ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού
τα στοιχεία των κατόχων και των συνδικαιούχων του λογαριασμού
το σύνολο των καταθέσεων και αναλήψεων στην περίοδο αναφοράς
πρόσβαση στους λογαριασμούς των ελεγχόμενων από το 2002
πρόσβαση σε στοιχεία αναλήψεων και καταθέσεων από το 2008

newsbeast.gr/in.gr