Την ώρα που τα έσοδα του προϋπολογισμού κινούνται στην κόψη του ξυραφιού, στον «αέρα» βρίσκονται έσοδα ύψους 13,3 δισ. ευρώ από φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα τα οποία αν και βεβαιώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν από τα δικαστήρια, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός αδυνατεί να τα οδηγήσει στα δημόσια ταμεία.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι αποκαλυπτικά της «γύμνιας» του συστήματος είσπραξης δημοσίων εσόδων, που οφείλεται στη σημαντική καθυστέρηση αναδιάρθρωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Τα δικαστήρια έχουν επιδικάσει προς είσπραξη πρόστιμα ύψους 14.004.377.332 ευρώ και από αυτά, στα ταμεία του Δημοσίου έχουν εισρεύσει μόλις 688.547.184 ευρώ ή ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,91% του συνόλου. Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις για τις οποίες ασκήθηκε προσφυγή και επιδικάστηκαν μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2013.

Η χαμηλή εισπραξιμότητα δείχνει ότι επιβάλλονται πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξοντωτικά και όχι μόνο δεν εισπράττονται από το Δημόσιο, αλλά καταλήγουν στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία έχουν υπερβεί τα 57 δισ. ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» η οποία είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων.

Στις 27 Ιουνίου 2012 βεβαιώθηκε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 4,8 δισ. ευρώ ύστερα από οριστική δικαστική απόφαση. Ωστόσο, το πρόστιμο αυτό θα μείνει «στα χαρτιά» αφού το Δημόσιο δεν έχει εισπράξει ούτε και το 10% της προβεβαίωσης κατά την άσκηση της προσφυγής και οι υπεύθυνοι της εταιρείας βρίσκονται ήδη στη φυλακή.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

1. Στις δικαστικές αίθουσες συνωστίζονται σήμερα περισσότερες από 118.000 φορολογικές υποθέσεις.

2. Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκκρεμούσαν στα δικαστήρια 117.382 φορολογικές υποθέσεις από τις οποίες 106.672 στο Πρωτοδικείο, 9.410 στο Εφετείο και 1.300 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από τις υποθέσεις αυτές:

  • 41.806 αφορούν φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα έως 150.000 ευρώ ή συνολικά 746,76 εκατ. ευρώ.
  • 2.080 υποθέσεις άνω των 150.000 ευρώ με συνολικό ύψος προστίμων 443,59 εκατ. ευρώ.
  • 1.976 υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ με το συνολικό ύψος των προστίμων να υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
  • 959 υποθέσεις για καθεμία από τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 6,1 δισ. ευρώ.

3. Επίσης μέχρι το τέλος του 2012 «λίμναζαν» στα δικαστήρια 15.819 υποθέσεις για τελωνειακές παραβάσεις.

4. Στο πρώτο τρίμηνο του 2013 υποβλήθηκαν 879 προσφυγές για φορολογικές εκκρεμότητες και 79 για τελωνειακές παραβάσεις.

Για να μην «λιμνάζουν» στα δικαστήρια εκατοντάδες χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και να μην εισπράττονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται, το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης ετοιμάζει το νέο Ποινολόγιο με το οποίο αναμένεται να υπάρξει εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων αλλά και κατάργηση προστίμων για εντελώς τυπικούς λόγους.

Παράλληλα από την 1η Αυγούστου 2013 ενεργοποιείται νέα διαδικασία για την επίλυση των φορολογικών διαφορών.

Ο φορολογούμενος που αμφισβητεί την καταλογιστική πράξη φόρου, δασμού, προστίμου κ.ά. που έχει εκδοθεί εις βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλει προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από την υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής θα βεβαιώνεται αμέσως και θα καταβάλλεται ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού του φόρου.

imerisia.gr/Μαρίας Βουργάνα