Πρόσκληση από τον Δήμο Σφακίων αναφορικά στους δικαιούχους φοιτητές και σπουδαστές να καταθέσουν δικαιολογητικά για την χορήγηση χρημάτων από το Κληροδότημα Ξενουδάκη.

Ειδικότερα η πρόσκληση αναφέρει:

«Καλούμε όλους τους φοιτητές-σπουδαστές δημότες Σφακίων με σφακιανή καταγωγή, προκειμένου να τους χορηγηθεί το εφ’άπαξ χρηματικό βραβείο, να προσκομίσουν μέχρι την 10/06/2013, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος ακαδ.έτους 2012-2013.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Εκδίδεται από το Δήμο Σφακίων).

Τηλέφωνο επικοινωνίας Δήμου Σφακίων: 2825091540-1, fax:2825091543.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα έχουν μόνον ενεργοί φοιτητές κρατικών Α.Ε.Ι ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ενώ δεν δικαιούνται το παραπάνω χρηματικό βραβείο όσων φοιτητών έχει παρέλθει το 50% της παράτασης του χρόνου σπουδών καθώς και όσοι είναι φοιτητές μεταπτυχιακών - διδακτορικών σπουδών ή ΙΕΚ, ιδιωτικών κολλεγίων και ανοικτών Πανεπιστημίων».