Τη δυνατότητα διευκόλυνσης των οφειλετών και ρύθμισης σε 48 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τους ΟΤΑ, ζητά ο δήμαρχος Πλατανιά.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό οικονομικών και τον υπουργό εσωτερικών, ο κ. Μαλανδράκης ζητά να ισχύσει για τις οφειλές προς τους δήμους, ό,τι ισχύει για τις οφειλές προς το δημόσιο.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη, η οποία κοινοποιείται τους Βουλευτές του Νομού Χανίων, την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Κρήτης, αναφερόμενος στην διάταξη του Νόμου 4152/2013, όπου προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31/12/2012 , που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προγράμματος δόσεων, δύναται να ρυθμίζονται έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ζητάει την ψήφιση παρόμοιας ρύθμισης η οποία θα αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Ο.Τ.Α. της χώρας.