Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης Νήσων Αιγαίου 2007-2013 εντάσσεται το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.458.124,41 ΕΥΡΩ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Την απόφαση ένταξης του έργου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στα γραφεία της Περιφέρειας παρόντος του 
δημάρχου Γιάννη Κουράκη. 

Το έργο αφορά στην προμήθεια – κατασκευή του εξοπλισμού του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στα Αχτάρικα, που ολοκληρώνεται η ανακατασκευή του.

Στόχος είναι, όπως δήλωσαν ο Περιφερειάρχης και ο δήμαρχος Ηρακλείου, να δοθεί προς χρήση στους πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης η Βικελαία Βιβλιοθήκη εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα συστήματα αρχειοθέτησης –ταξινόμησης των χιλιάδων τίτλων βιβλίων της, και να προστατευθούν και αναδειχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι σπάνιες συλλογές της. 

Παράλληλα-είπαν- με την εκτέλεση του έργου δημιουργούνται ικανοί, σύγχρονοι και φιλικοί χώροι αναγνωστηρίων για μικρούς και μεγάλους και σημεία πρόσβασης στο internet. Επίσης από την Βικελαία προσφέρονται καινοτόμες και φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης και προβολής ενώ δημιουργείται μια πλήρως εξοπλισμένη και σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

-Την προμήθεια των βιβλιοστασίων, των προθηκών καθώς όλων των επίπλων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης

-Την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της

-Την προμήθεια του οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

Δ. Την προμήθεια σύγχρονων διαδραστικών μέσων πληροφόρησης του κοινού και των χρηστών της Βιβλιοθήκης