Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σας ενημερώνει ότι καταρτίστηκαν οι καταστάσεις με τους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥΣ παραγωγούς της Δράσης 2.1 «Βιολογική Κτηνοτροφία» για την πρόσκληση ενδιαφέροντος της νέας πενταετίας του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, η οποία στεγάζεται στην Αγυιά, ενώ έχουν αποσταλεί και στους Δήμους του νομού προς θυροκόλληση, όπως προβλέπεται.

Όσοι παραγωγοί δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο γραφείο 2 της υπηρεσίας μας έως και την Παρασκευή 31/05/2013 ( επτά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης) και να αιτηθούν δευτεροβάθμιο έλεγχο των αιτήσεων τους.