Ο Δήμος Χανίων καλεί τους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την εκτέλεση πλόων και εκδρομών κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο προς τη νησίδα της Σούδας, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Δήμο Χανίων (υπόψη Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Ελ. Αμπαδιωτάκη), μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, προκειμένου να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων και να εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

Σημειώνεται ότι στη νησίδα, πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο από το Δήμο Χανίων οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού της.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι από το Δήμο Χανίων ολοκληρώθηκαν, το προηγούμενο διάστημα σημαντικές εργασίες πυρασφάλειας της νησίδας με την αντικατάσταση του συνόλου των πυροσβεστικών φωλιών, βανών, μανικών, προμήθεια νέας αντλίας και επισκευή των παλαιών.