Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κρήτη που υπέβαλλαν αίτηση για να ενταχθούν και να επιχορηγηθούν από το «Πρόγραμμα ΠΕΠ-Άξονας4-Ενίσχυση ΜΜΕ» με αιτούμενο προϋπολογισμό 253.605.901 ευρώ (Κρήτη).

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1722 προτάσεις ενώ ήδη έχουν παραληφθεί 1.651 (ιδιόχειρη παράδοση), διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24/05/2013.

Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Η αιτούμενη επιχορήγηση είναι 5,6 φορές μεγαλύτερη από τα 22,5 εκ. € που είχαν προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η ανάλυση αιτούμενων ποσών ανά θεματική ενότητα είναι η εξής :Το 1/3 περίπου των επιχειρήσεων είναι Νέες & Υποσύσταση όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:Η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων υποβλήθηκε από πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :Τέλος η κατανομή των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά περιφερειακή ενότητα είναι η ακόλουθη :Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας & τυπικών προϋποθέσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 27/05/2013

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή Κρήτης, και τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, χρηματοδοτεί τους μικρομεσαίους κατά 50%.

Για το θέμα ενημέρωσαν σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης Αριστείδης Φραγκάκης, και ο διευθυντής αξιολόγησης-υλοποίησης του προγράμματος Γιώργος Τερζάκης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε την ικανοποίηση του που υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ενίσχυση μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων και από τις 4 Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, τονίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση αξιολόγηση των αιτήσεων, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από το Υπουργείο, προκειμένου οι αιτούμενοι-μικρομεσαίοι να πάρουν το γρηγορότερο την χρηματοδότηση που δικαιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας του νησιού, και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.