Στην ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση Τεχνολογιών Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος Καλογερής αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος και χωροταξίας.

Στον σύντομο χαιρετισμό που έκανε εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, τόνισε ότι τα απόβλητα των ελαιουργείων αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα για το νησί μας.

«Ο μεγάλος αριθμός τους σε συνδυασμό με την διασπορά τους σε όλο σχεδόν το νησί δεν επιτρέπουν ουσιαστικό έλεγχο για τήρηση της νομιμότητας και των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί για την λειτουργία τους. Αν αναλογιστούμε ότι το περιβάλλον είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό απόθεμα της Κρήτης, πρέπει να αναζητήσουμε μεθόδους επεξεργασίας ώστε οι επιπτώσεις σε αυτό από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου να ελαχιστοποιηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καλογερής.

Παράλληλα επεσήμανε ότι τα επιστημονικά ιδρύματα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα του εξωτερικού –της Μεσογείου κυρίως- πρέπει να καταλήξουν σε πρόταση περιβαλλοντικά αποδεκτή και οικονομικά υλοποιήσιμη έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί.

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.