Για τη Λισσαβόνα αναχωρεί σήμερα το απόγευμα ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης προκειμένου να συμμετάσχει εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Δήμων στη συνάντηση της CERM (Ένωσης Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης) .

Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

1) Το πρόγραμμα Εu-Starter που είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τις περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι μεγαλύτερο από 10% και θα ωφελήσει νέους ηλικίας 16 έως 27 ετών.

2) Οι Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Προγράμματα Συγκριτικής Αξιολόγησης για τις Τοπικές Οικονομίες