Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όσον αφορά την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών υγείας εργαζομένων σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος – ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εκείνων που ο τόπος κατοικίας ή εργασίας τους είναι σε απομακρυσμένη περιοχή, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Χανίων υπενθυμίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά από τα Κέντρα Υγείας του τόπου κατοικίας τους, τα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και από Ιδιώτες γιατρούς της επιλογής τους (με ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής), χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβασή τους στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Χανίων.