Άνοιξε για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματων 2012 το TAXIS.

Η εφαρμογή υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων 2012, τέθηκε σε λειρουγεία, στη διαδικτυακή σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων ΤΑXIS Net. (http://www.gsis.gr/gsis_site/).

Οι χρήστες θα μπορούν να μπαίνουν με τον κωδικό τους για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.