Πιθανότατα την προσεχή Δευτέρα θα ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Α΄ Κύκλο, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης κος Πέτρος Σελέκος.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο Γενικός Γραμματέας και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το νέο πλαίσιο που διέπει πλέον τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα και απάντησαν σε εξειδικευμένες ερωτήσεις.

Ο κ. Σελέκος ανέφερε ότι οι καινοτομίες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου επικεντρώνονται στη μείωση της γραφειοκρατίας στις επενδύσεις και στην παροχή ρευστότητας στην αγορά.

Η πρώτη σχετίζεται με την ίδρυση μιας κεντρικής αδειοδοτικής Αρχής - Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων - όπου θα συγκεντρώνεται το σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων, καθώς επίσης και με την εισαγωγή νέας εναλλακτικής διαδικασίας ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων, (μετά την αξιολόγηση τους και βάσει της επιλογής του ίδιου του επενδυτή) από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς διαφόρων κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών, που θα εποπτεύονται από το κράτος.

Για τη ρευστότητα στις νέες διευκολύνσεις του Επενδυτικού νόμου, η καινοτομία αφορά στη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν την μέση αξία των τελευταίων τριών (3) μηνών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα.

Με αυτή τη ρύθμιση, θα καταβάλλεται σε ειδικό δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης, στην τράπεζα που εκδίδει την εγγυητική, και θα εκταμιεύεται σταδιακά με την πρόοδο των εργασιών ενισχύοντας τη ρευστότητα και δίνοντας ευελιξία στις τράπεζες να εκδώσουν εγγυητικές με εγγύηση μετρητών την ίδια την επιδότηση.

Επισημαίνεται ότι, η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Α΄ Κύκλο, θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου, ενώ για τον Β΄ Κύκλο, η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.