Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών στην πόλη των Χανίων ανακοινώνει - σε συνεργασία με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. – την επέκταση του προγράμματος συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών «πόρτα πόρτα» και στην περιοχή της Πλατείας 1866, από την Δευτέρα 27 Μαΐου 2013.

Με την ενέργεια αυτή – η οποία εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή των Χανίων για την αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό της Πλατείας 1866 - θα απομακρυνθούν όλοι οι κάδοι απορριμμάτων από την Πλατεία 1866, που αποτελεί ένα από τα κεντρικότερα και πιο τουριστικά σημεία της πόλης των Χανίων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Τέλος σημειώνεται ότι η Πλατεία 1866 είναι το τέταρτο σημείο που λειτουργεί ο Δήμος Χανίων το πρόγραμμα «πόρτα πόρτα», μετά την Παλιά Πόλη, το Ενετικό Λιμάνι και τη Δημοτική Αγορά των Χανίων._