Οριστικά εκτός δημοσίου τέθηκε ένας δάσκαλος από τη Β. Ελλάδα, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο είχε προσφύγει ζητώντας να ακυρωθεί απόφαση του υπουργείου Παιδείας για παύση από τα καθήκοντα του.

Ο δάσκαλος, όπως αποδείχτηκε, είχε υπεξαιρέσει 20.000 ευρώ από τη σχολική επιτροπή. Το 2009 δεν είχε κατ' επανάληψη εκδώσει τα απαιτούμενα διπλότυπα είσπραξης και δεν είχε καταχωρίσει ως έσοδα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων διάφορα χρηματικά ποσά, που προέρχονταν από επιχορηγήσεις του δήμου κτλ. Επίσης, δεν είχε αποδώσει εμπρόθεσμα τους φόρους και κρατούσε ο ίδιος τα χρήματα της σχολικής επιτροπής, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να κατατίθεντο στο λογαριασμό που διατηρούσε η επιτροπή.

Και δεν ήταν μόνο αυτά, καθώς τον Οκτώβριο του 2011 διαπιστώθηκε ότι είχε αλλοιώσει διπλότυπο είσπραξης της επιτροπής, με αποτέλεσμα να υπάρξει έλλειμμα στο ταμείο που έφτανε τις 10.000 ευρώ. Συνολικά, ο εν λόγω δάσκαλος ζημίωσε την επιτροπή με 20.051 ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2012 το υπουργείο Παιδείας τον είχε παύσει οριστικά από τα καθήκοντα του, ωστόσο ο δάσκαλος προσέφυγε στο ΣτΕ, ευελπιστώντας ότι εκεί θα δικαιωνόταν. Το ΣτΕ όμως επικύρωσε την οριστική του παύση.


news247.gr