Ανακοίνωση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Κρήτης:

"Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Κρήτης προβαίνει στη διαδικασία εφαρμογής, που αφορά την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή του ακινήτου πριν την 5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα 10 στρέμματα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012.

Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής του αξίας και εξοφλείται εφάπαξ με έκπτωση 10% η σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) εξαμηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τη θέση του ακινήτου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 31/12/2013

Για περισσότερες πληροφορίες (χορήγηση αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ) μπορείτε να απευθύνεστε στα τμήματα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης ήτοι:

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δρακουλάκη Αντωνία, Νικ. Πλαστήρα 100, τηλ. 2810-309306

Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Τσαμπαζάκη Μαρία, Αγυιά Χανίων, τηλ. 2821-346500

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Σταυγιαννουδάκη Στυλιανή, Δημητρακάκη 17, τηλ 2831-343824

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Μαργιούλα Ελισάβετ, Πολυτεχνείου 1, τηλ 2841-340421"