Μπλεγμένη στα χρέη, οικογένεια (πατέρας, μητέρα και γιος), είτε ως οφειλέτες, είτε ως εγγυητές, βρήκαν δικαίωση στο Ειρηνοδικείο Χανίων με τη ρύθμιση χρεών και την απαλλαγή μέρους αυτών.

Πρόκειται ουσιαστικά για δυο οικογένειες καθώς ο γιος είναι παντρεμένος, ωστόσο η υπόθεσή τους αντιμετωπίστηκε από την ένωση προστασίας καταναλωτών Κρήτης ως μια, καταθέτοντας μια αίτηση.

Η οικογένεια είχε συνολικό χρέος 194.108 ευρώ, σε διάφορες Τράπεζες, και σε 12 Τραπεζικά προϊόντα.

Μοναδικό εισόδημα είχαν ις συντάξεις του πατέρα και της μητέρας καθώς και το μισθό του γιου (737,88 +1093 + 516,50 ). Η οικογένεια είχε προτείνει εξωδικαστικά και δικαστικά να δίνει ένα ποσό των 995 Ευρώ μηνιαίως οικογενειακά.

Περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν στην κυριότητα τους εκτός από ένα διαμέρισμα 70,39 τ.μ, που έχει ο πατέρας και ο οποίος ζήτησε την εξαίρεση από την εκποίηση του, δεδομένου ότι αποτελεί πρώτη και μοναδική κατοικία.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αποφάσισε θετικά, για τις δύο οικογένειες των δανειοληπτών, ρυθμίζοντας τα χρέη τους και απαλλάσσοντας τους συνολικά από το ποσό των 61.108 ευρώ. Δ

ηλαδή και οι δύο οικογένειες συνολικά θα καταβάλλουν 133.000 Ευρώ και οι δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με την ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αν δεν υπήρχε κατοικία, για την οποία ο πατέρας ζήτησε την εξαίρεση από την ρευστοποίηση , οι δανειζόμενοι θα είχαν συνολικά ωφεληθεί κατά 146.108 Ευρώ δηλ. θα είχαν "κούρεμα" κατά 75%.΄

Ομως ,με το αίτημα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, ο πατέρας καλείται να πληρώσει το 85% της εμπορικής αξίας του σπιτιού που εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.