Ο Βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης ζητά από τον Δήμαρχο Γ. Κουράκη να συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα το "πιθανό σκάνδαλο του παραλιακού".Όπως αναφέρει μάλιστα σε ανακοίνωσή του "Το Ηράκλειο πράγματι "είδε θάλασσα", βλέπει όμως και ένα πιθανό σκάνδαλο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό στον παραλιακό που χρήζει διερεύνησης".

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

"1) Είναι πραγματικότητα ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Urban //2, οι Ολυμπιακοί αγώνες, η δυνατό-τητα συνοπτικών διαδικασιών έδωσαν στην Δημοτική αρχή την δυνατότητα να δει θάλασσα ο Ηρα-κλειώτης.

2) Είναι πραγματικότητα ότι το πράσινο ταμείο (δυτικό παραλιακό μέτωπο ) 420.000 ευρώ λειτούργη-σε κατά κάποιο τρόπο.

3) Είναι πραγματικότητα ότι ο ΟΑΝΑΚ 1.290.000 ευρώ για ξύλινες - μεταλλικές γέφυρες, σύνδεση γιό-φυρου με ξεροπόταμου, αποχετευτικό, λειτούργησαν κατά κάποιο τρόπο.

4) Είναι πραγματικότητα ότι ο παραλιακός για λόγους που θέλουν διερεύνηση εμφανίζει τροχαία, κα-τολισθήσεις, πράξεις εγκληματικού χαρακτήρα - εκφοβισμού, σε χώρο επίλυσης διαφορών.

5) Είναι πραγματικότητα ότι το Master plan ανατολικών και δυτικών Νεωρίων, δεξαμενή ΖΑΝΕ, απο-θήκη άλατος, θέλουν ακόμα δουλειά.

6) Είναι πραγματικότητα ότι οι αναγκαίες κοινωνικές δράσεις που θα περίμενε ο Ηρακλειώτης από τον παραλιακό, δεν έχουν αποδώσει τα δέοντα ακόμα.

7) Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχει κόλαφος, για το οδόστρωμα της παραλιακής.

8) Είναι πραγματικότητα ότι 11/02/2013 το Συμβούλιο Επικρατείας αποφασίζει επίταση του Δήμου και της Περιφέρειας να εφαρμόσουν το σχέδιο πόλης Νέας Αλικαρνασσού.

9) Για την οδό Σεφέρη, που είναι ο μοναδικός δρόμος διασύνδεσης του πολεοδομικού κέντρου Νέας Αλικαρνασσού με την παραλιακή Ηρακλείου.

Α) Υποχρεωτική διάνοιξη Σεφέρη,

Β) τήρηση ΓΠΣ,

Γ) τήρηση σχεδίου πόλης,

Δ) διπλής κατεύθυνσης ( 20 μέτρα λέει το σχέδιο πόλης, 14 μέτρα λέει η Περιφέρεια ακούγονται για 8 μέτρα ),

Ε) δεν υπάρχει πράξη αναλογισμού.

Κλειστή η Σεφέρη, παραλιακή που δεν οδηγεί πουθενά, αγνόηση σχεδίου πόλης, ρυθμιστικό δικαστικών αποφάσεων, σημαίνει ένα και μόνο πράγμα παράδοση της παραλιακής στο αυτοκίνητο και όχι στον πολίτη, αυτό είναι έγκλημα.

Ακούγετε ………

1) Δημόσιο πρόσωπο, που έχει προνομιακή μεταχείριση.

2) Τον κοινόχρηστο χώρο σκοπεύουν να τον οικοπεδοποιήσουν.

3) Υπάρχουν υπόνοιες για οφέλη εργολάβων.

Όλα αυτά ακούγονται και πρέπει να διευκρινιστούν.

Μέχρι τώρα για το θέμα αυτό έχουν εισηγηθεί θετικά για τους προβληματισμούς μου:

1) Διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.

2) Διεύθυνση περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ.

3) Διεύθυνση περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης 2009.

4) Διεύθυνση περιβάλλοντος νομαρχιακής διεύθυνσης Ηρακλείου.

5) Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

6) Υπουργείο Ναυτιλίας (2010).

7) Επιθεώρησης περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ.

8) Σώμα επιθεωρητών δημοσίων έργων.

9) Σύλλογος αρχιτεκτόνων νομού Ηρακλείου.

10) Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Φανουρίου.

11) Συμβούλιο επικρατείας.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ το δήμαρχο Ηρακλείου να πραγματοποιήσει ένα δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα το πιθανόν σκάνδαλο του παραλιακού.