Παγωμένα παραμένουν κοινοτικά κονδύλια ύψους 1,45 δισ. ευρώ, που έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠΑ για τις περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να υλοποιηθούν 630 έργα.

Οι καθυστερήσεις των φορεών (δήμοι, νοσοκομεία), οι αντιδικίες υποψήφιων αναδόχων, καθώς και διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια μπλοκάρουν την υλοποίησή τους.

Τον κώδωνα του κινδύνου σήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ.Σγουρός, ο οποίος μπροστά στον κίνδυνο να χαθούν πολύτιμοι πόροι για τη χώρα, προειδοποιεί με απένταξη όσων έργων καθυστερούν επί μακρόν.

in.gr