Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να μισθώσουν την παραλία για το έτος 2013 ( ξεν/χεια, bar ,εστιατόρια κλπ) , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013 και την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.5.2013( ΦΕΚ 1094/02-05-2013 τεύχος Β΄) η οποία τροποποιεί την προηγούμενη , εάν μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα ( παλαιός αιγιαλός), σύμφωνα με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/9-5-2013) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για μίσθωση των δημοσίων κτημάτων (παλαιού αιγιαλού) έως στις 9/6/2013 , προκειμένου να θεωρούνται όμορες και κατά συνέπεια να μισθώσουν τον αιγιαλό με απ’ ευθείας παραχώρηση.

Όσες επιχείρησεις στις οποίες παρεμβάλλεται μπροστά τους δημόσιο κτήμα ( παλαιός αιγιαλός) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων για μίσθωση του Δημοσίου Κτίσματος ( παλαιού αιγιαλού) έως τις 9/6/2013 , χάνουν την δυνατότητα για την απ’ ευθείας μίσθωση αιγιαλού και το κομμάτι μπροστά από την επιχείρηση της θα δημοπρατείται