Με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» και τη δέσμευση του να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης, ο Δήμος Χερσονήσου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης να συμμετάσχει στην διοργάνωση της 1ης Εβδομάδας Ενέργειας στο νησί, που διοργανώνει το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, μαζί με 5 ακόμα Δήμους της Κρήτης και καλεί τους πολίτες, καταναλωτές, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς να πάρουν μέρος ενεργά για να βελτιώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα και την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013, διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στο Δήμο Χερσονήσου Ημέρα Ενέργειας με τη συμμετοχή των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της Περιφέρειας Κρήτης, της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κρήτης (ΠΕΕΚΠΕ), των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης.

Σκοπός των εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι η μείωση του Ενεργειακού Αποτυπώματος της Κρήτης με τη συμμετοχή όλων των πολιτών -τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών του Δήμου μας- και την ελπίδα ο θεσμός να καθιερωθεί σε ετήσια βάση στο νησί αλλά και να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών και μέσο ευαισθητοποίησης και αφύπνισης της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 10 το πρωί στην Πλατεία Ευαγγελίας στο Λιμάνι Χερσονήσου. Την Ημέρα αυτή, καλούνται όλοι τους δημότες, επιχειρήσεις και μαζικοί φορείς να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία και να συμβάλουν στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερο το αυτοκίνητο για τις μεταφορές τους και περιορίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά το Πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.hersonisos.gr .