Καμία μεταβίβαση και δικαιοπραξία γενικότερα επί ακινήτων δεν θα μπορεί να γίνεται στο εξής, εάν δεν έχει συμπληρωθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που έδωσε χθες σε διαβούλευση ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης.

Το νέο αυτό καθεστώς θα ισχύσει αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για την ταυτότητα κτιρίου, που τοποθετείται στις αρχές του επόμενου έτους και φυσικά μετά την ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, η νέα ρύθμιση δίνει προθεσμία από 5 μέχρι 10 χρόνια για τη συμπλήρωση της ταυτότητας, τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα επαγγελματικά και δημόσια κτίρια, ενώ για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων, όπως γκαράζ και αποθήκες, η προθεσμία ορίζεται σε 15 χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση τα κτίρια θα θεωρούνται και θα χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετα και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων.

Στις πολυκατοικίες μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζί να φτιάξουν την ταυτότητα του κτιρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία. Αν δεν συμφωνεί η πλειοψηφία της πολυκατοικίας τότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να προχωρήσει μόνος του τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του κτιρίου για την αυτοτελή ιδιοκτησία του.

Για τα νέα κτίρια με άδεια δόμησης μετά την 1/3/2012 προβλέπεται ο σχεδιασμός, η έκδοση άδειας, η συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου, η κατασκευή, ο τελικός έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, το πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου και τέλος η ηλεκτροδότησή του.

newsbeast.gr