Απο το Πεδίο Βολής Κρήτης ανακοινώθηκε ότι προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε έξι (6) σπουδαστές ΤΕΙ επί πτυχίο με ειδικότητα Ηλεκτρονικής σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε5/1998/21-3-1988(ΦΕΚ 197 Β΄), ως υπηρεσία αρμοδιότητας ΥΕΘΑ.

Την παρούσα περίοδο, με τις όποιες οικονομικές δυσκολίες, δίνεται η ευκαιρία σε τοπικά διαμένοντες φοιτητές επί πτυχίο, να κάνουν την πρακτική εξάσκησή τους, χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από τον τόπο διαμονής τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821026775