Tην Τετάρτη 5 Ιουνίου , στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
B. Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση έργου αξιοποίησης δύο (2) γεωτρήσεων περιοχής Λιμνών»

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ασημίου» αναδόχου Κοινοπραξίας «Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε. - ΤΕΜΕΡ Α.Ε. - ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»

3. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: ‘’ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΔΕΚΑ - ΒΙΑΝΝΟΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Χ.Θ. 18+541 – Χ.Θ. 21+145) Β΄ ΦΑΣΗ ‘’

4. Έγκριση δαπάνης 12.627,18€, για ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό Aeroflot World

5. Έγκριση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοικτού διαγωνισμού στις 23-05-2013 για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων»

6. Παροχή τελικής έγκρισης αποτελέσματος διενεργηθέντος δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων»

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλ. εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής και των πέντε περιφερειακών Κτηνιατρικών Κέντρων Κισάμου, Βουκολιών, Κανδάνου, Χανίων και Βρυσών της ΠΕ Χανίων, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου»

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων

9. Έγκριση του αποτελέσματος και του με ημερομηνία 22-5-2013 πρακτικού αξιολόγησης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την «Υλοποίηση δράσης αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών, νέων και υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών Ν. Λασιθίου», (προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ), στο πλαίσιο του έργου Ι 4 WALKER

10. Έγκριση του Νο1 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες», στα πλαίσια του «Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013»

11. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου»

12. Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Μέτρησης Επισκεψιμότητας Μονοπατιών στο Νομό Λασιθίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «I4WALKER : Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» (Κ1_2_01) ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (16.610,00€) χωρίς ΦΠΑ της Π.Ε. Λασιθίου

13. Έγκριση διάθεση πίστωσης 78,72 ευρώ με ΦΠΑ για δημοσίευση στην εφ. Ανατολή για να ανακοινώσεις που αφορούν για ενημερώσεις του έργο « Καθαρισμός Ρεμάτων 2012» της Π.Ε. Λασιθίου,

14. Έγκριση διάθεση πίστωσης 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για την εκτύπωση σχεδίων , μελετών, κ.α για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με απευθείας ανάθεσης της Π.Ε. Λασιθίου

15. Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης, (10.800) κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και (3.500) κιλών, υάλινων σφαιριδίων (αντανάκλασης), για το επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Λασιθίου» προϋπολογισμού (35.000,00) € με το ΦΠΑ και έγκριση ανοίγματος των οικονομικών προσφορών τους

16. Έγκριση πληρωμής του αριθμ. 3082/30-4-2010 τιμολόγιο της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (3.671,55)

17. Συγκρότηση: α) 3μελών επιτροπών διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής για διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου interreg ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: ΚΡΗΤΗ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» Εκπόνηση του παραδοτέου 4.3.8 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» πρ/σμού δαπάνης 19.000,00 ευρώ και β) 3μελούς επιτροπής παραλαβής παραδοτέων, για τμήματα του έργου «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: ΚΡΗΤΗ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης

18. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής του διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 2436/2013 για την προμήθεια εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας στο πλαίσιο του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνου

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις παρακάτω συνδιοργανώσεις της Π. Ε. Ρεθύμνου:

α) Έγκριση συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων της 3ης Γιορτής Ψαράδων με τον πολιτιστικό σύλλογο Αγίας Γαλήνης συνολικού προϋπολογισμού 2.000 € (13req001487589). 

β) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με φορείς για τον εορτασμό των 100 Χρονών από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα προϋπολογισμού 30.000 € (13req001487162).

γ) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη διοργάνωση από κοινού με το Δήμο Ρεθύμνου των εκδηλώσεων "Γιορτή Κρητικής Διατροφής" προϋπολογισμού 32.000 € (13req001484402)

δ) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά στα Ανώγεια προϋπολογισμού 2.000 € (13req001488658).

ε) Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση του Μαθητικού Σκακιστικού πρωταθλήματος Ν. Ρεθύμνου προϋπολογισμού 300 € (13req001488658) 

21. Άσκηση ενδίκων μέσων ή Αποδοχή της αριθμ 51/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά απαίτηση για καταβολή αποδοχών στην υπάλληλο της Π.Κ. κα Μαλεγιαννάκη Ειρήνη

22. Δικαστική εκπροσώπηση της ΠΕ Λασιθίου: 1)στις 17-09-13 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά την εκδίκαση α)προσφυγής της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ κατά της αριθμ. 34706/8-10-09 απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου και β) προσφυγής της Ευριδίκης Κουτάντου κατά της αριθμ. 1753/8-01-08 απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου 2)στις 1-10-13 ενώπιον του Πρωτοδικείου Λασιθίου κατά την εκδίκαση κατά τη συζήτηση προσφυγής του Κουνελάκη Κυριάκου κατά της αριθμ. 46917/24-09-07 απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου

23. Δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Κρήτης στο Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 11-6-2013 κατά τη συζήτηση της αίτησης των Ιωάννη Μπαλαχούτη κ.λ.π. για μη συμμόρφωση Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Νέας Αλικαρνασσού στην με αρ. 2717/2011 απόφαση ΣτΕ σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 483/30-05-13 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών. 

24. Έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής Υπαλλήλου στην προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Enviper στην Κωνσταντινούπολη στις 4-5 Ιουλίου 2013

25. Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια ανοικτής εκδήλωσης για την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος eEnviper, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2013 στο Ηράκλειο και στα Χανιά 

26. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόσληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων με ένα γιατρό εργασίας και ένα τεχνικό ασφαλείας

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου

28. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: ‘’ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ – ΑΛΑΓΝΙ (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 12+270) Β΄ ΦΑΣΗ ‘’

29. Έγκριση δαπάνης για Εισιτήρια και ημερήσιες αποζημιώσεις της αρχαιολόγου κ. Κατερίνας Κόπακα η οποία θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Κρήτης σε ειδική για το Μινωικό Πολιτισμό συνάντηση – συνέδριο που διοργανώνεται στη Σαρδηνία από 14 έως 17 Ιουνίου 2013

30. Έγκριση Μετακινήσεων