Και ενώ για την πλειοψηφία των μαθητών οι Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί, σήμερα Δευτέρα 3 Ιουνίου συνεχίστηκαν για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές σήμερα εξετάστηκαν σε πέντε μαθήματα: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, Γραφιστικές Εφαρμογές, Στοιχεία ανατομίας και Φυσιολογίας, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Διαμόρφωση Τόπίου

Δείτε τις απαντήσεις στο "Στοιχεία ανατομίας και Φυσιολογίας"

Δείτε τις απαντήσεις στις "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"Δικαιοσύνης 41, Ηράκλειο
www.orosimo.gr