Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας η κατάσταση με τις νέες θέσεις φαρμακείων, σύμφωνα με την τελευταία πληθυσμιακή απογραφή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης

Την αναλυτική κατάσταση μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται από την Παρασκευή 7-6-2013.