Για την ενημέρωση των αγροτών και την σωστή άρδευση των καλλιεργειών το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων εξέδωσε το ‘Δελτίο αναγκών σε νερό άρδευσης των καλλιεργειών’.

Στο δελτίο αναφέρονται οι ανάγκες σε νερό των κυριοτέρων καλλιεργειών (ελιά, εσπεριδοειδή και αβοκάντο) για την εβδομάδα 3-9/6/2013 (κ.μ. ανά στρέμμα) στις διάφορες περιοχές του Ν. Χανίων.

Η εκτίμηση των αναγκών γίνεται με τα κλιματικά δεδομένα και το φυτικό συντελεστή της καλλιέργειας και ο αριθμός δόσεων καθορίζεται από το τύπο του εδάφους.

Στις παραλιακές περιοχές οι ανάγκες άρδευσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω κυρίως των νότιων ανέμων που επεκράτησαν.

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενες ανάγκες είναι ενδεικτικές και δεν αντικαθιστούν τις ανάγκες που εκτιμούνται σε συγκεκριμένους αγρούς με πραγματικά στοιχεία (σύσταση εδάφους, μικροκλίμα της περιοχής, κλπ). Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της πληροφορίας του δελτίου οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28210-83442 και 28210-83443 τις εργάσιμες ώρες.